MotionPro AB är ett privatägt företag som har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland. Vi är specialiserade i rörlig bild och grafik. Utöver förklaringsvideon, vilkas användbarhet våra kunder har uppskattat högt, producerar vi även korta reklamspots för bio, TV och Youtube.